خیریه هنر

هنر برای عدالت هنر برای محرومیت زدایی
سلام ؛
در این قسمت قصد داریم شماره کارت های خیریه هنر و صندوق هنر را قرار دهیم تا شما مراجعین محترم بتوانید از طریق این حساب ها در این امور پر خیر و برکت شریک باشید. 
    به نام علی اکبر.
 
بانک قرض الحسنه رسالت شماره کارت
امور خیریه و صدقات 5041 7210 2933 6964
صندوق قرض الحسنه  5041 7210 2998 0290